Det gjøres klart til både det ene og andre ute på Kultursti Vevang. Nå bygges det hytter og annet for oppsetning av Hakkebakkeskogen  senere i sommer.  

1234 huus

Her ved " sentrum" i Kultursti-området skal det foregå. Nå bygges det flere ting her i forbindelse med kommende arrangementer. (Men først blir det konsert oppe ved amfiet  i skogen her ( under)  Boa/BN)

1234 kona