bool 1

Ved gamle Astra-kaia på Gomalandet har denne selvlosseren ligget en stund. Ukjent hva den heter. Sist det var drift her var vel Kristiansund Fiskeindustri og noen år tilbaka Brd. Grøntvedt fra Trøndelag. ( BN)

bool 2

Samba Marin A/S sin " Volt Prosessor" som skal omdøpes " Fox Prosesssor". Servicefartøy innen laksenæringen. ( Foto:Leif M. Andersen)

bool 3

" Norheim" på vei nordover utafor Kristiansund med trelast . ( BN)

bool 4

"Samskip Challenger " 116 m lang på Hustadvika på vei nordover. Kom fra Sjelkavik. ( BN)