Under andre verdenskrig fikk bokstaven V stor betydning i propagandaen. I juli 1941 innførte den britiske presse det som symbol på seieren (Victory). I de tyskbesatte landene ble V-en ofte malt eller tegnet på husvegger og plankegjerder. Den tyske propaganda gjorde et mislykket forsøk på å besvare dette ved selv å annektere V-tegnet. Også her i distriktet fantes slike tegn. 
grunden

Fra Grunden på Nordlandet der en tyskbrakke er påmalt en V og Tyskland seirer på alle fronter. På stedet her hadde de en inngjerdet stilling med et par bunkere og en 5 cm panservernkanon. ( Digitalmuseum)
grund vev

På losjihuset på Vevang der de fant en V under malingen i 2011 da de pusset opp utvendig og som etter endel om og men ble tatt vare på. ( BN foto)