nedre enggate

Dette bildet er fra 17. mai  fra Torvgaten som ble Nedre Enggate etter gjenreisingen av sentrum. Året er ganske sikkert 1948, der togene går forbi byggetomter . Grand Hotell er dominerende ennå i bygningsmassen her. Hele 2. etasje ble rekvirert av tyske Kriegsmarine . Det ble bygd i 1942 som eneste betongbygg under krigen, unntatt et privat bygg oppe i Øvre John Allans gate. Sverdrup bokhandelgården sto ferdig her i 1949, trolig sammen med de andre bygg her .( Foto:Ukjent)