Våren er kanskje både den travleste og den fineste tida for en sauebonde. På våren får sauene lam, og det er hektisk i fjøset. En gjennomsnittlig sau av rasen NKS (norsk kvit sau) får to eller tre lam, og det er vanlig å ha en intensiv lammingsperiode i cirka fire uker på våren.

sausde

'Her et bilde fra Utheimsveien i Averøy der det var livlig i lammeflokken i går. ( Foto:Boa/BN)