russerain

Russen holder på med diverse krumspring og konkurranser rundt omkring. Her i rundkjøringa nedom Circle K hvor en gjeng rødruss  holdt på med en lett MC og noe kjøring der samt  diverse plakater og greier. ( BN foto)