1876

Her glimt fra Nordlandet samme år som sundbåtvesenet ble stiftet i 1876. Ennå skulle det går 38 år til steinkirken på Nordlandet ble innviet i 1914. Men det 8 kantede bedehuset er å se . Stort sett brandt alle brygger og beboelseshus her i 1940 med unntak av noen få . Den gamle skolen er ennå ikke bygd. Nordlandet fikk sin første nybygde skole i 1883 etter å ha holdt til i et bolighus på Grunden (Bjørnehaugsveien 1) i 25 år.( Foto: Bergen universitetsmuseum)