steiner

Det sprenges ut store masser oppe ved skolen på Bruhagen der AK skal føre opp stor ny fotballhall som blir 70 x 50 meter, som gjør det mulig å spille nierfotball, i tillegg kommer garderober og lager bygd inntil hallen samt parkeringsplasser. Prislappen er på 23 millioner kroner( 2020). Steinmassene kjøres til Averøy betong som blir knust til grus og sand i et knusevek som midlertidig er i drift der. ( Foto: Magnar Heggeset)