uhl

'"UHL Fame" på vei inn til Vestbase torsdag ved 19.30 tiden. Tungløfteskip bygd 2018, og de kom fra Antwerpen i Nederland. Laster litt over 17000 tonn. Hva de kommer med eller henter er ukjent. Potugal er registreringsland. ( BN foto)