Krykkja er kommet til bruene sine på Atlanterhavsveien. Dette er den mest tallrike måkearten i verden, og det er også den måkearten som er mest pelagisk i sitt levevis. Den  hekker i arktiske sonen over det meste av den nordlige halvkule gjerne på hyller og stupbratte fjellvegger. 
ykk 22

Fint å se  krykkja tilbake her på bruene hvor de i alle år har hekket. Den forsvant i september og overvintrer på åpne havet. ( BN)

ykk 1

Her på brufestene har den reir senere på våren eller rundt juni. Eldste krykkeje som er merket  var 19 år. ( BN)