Det er svære mengder søppel som er havnet i fjæra på den lange Norskelysten . Dette kommer både fra land og fra skip på verdenshavene. Mistede garn på havbunnen er litt verre å finne, men det arbeides med det også. Kystvakt og Fiskeridirektoratets sjøavdeling samt  frivillige organisasjoner gjør en stor jobb for å rydde opp.

kystvakten soepp

Mannskaper fra KV " Farm"  trosset været og plukket søppel på Lilleøya Vest av Rebbenesøy på fredag. En time på land resulterte i 2 kubikk med søppel. ( Foto:Kystvakten)

kyst n

I helgen har Fiskeridirektoratets sjøtjenestefartøy " Fjordgyn" soknet etter tapte redskaper nordpå. Etter to dagers arbeid er en lenke med 20 spøkelsesgarn, en not og ca 500m med trål/notwire tatt opp fra havet. ( Foto: Fiskeridir.)