icautsikt

Campus Kristiansund blir et stort bygg, Bygget har et areal på totalt  ca. 20.500m2 og skal blant annet inneholde undervisningslokaler, kontorer, laboratorier og ulike spesialrom. Det blir også fellesfasiliteter som resepsjon, restaurant, møterom/auditorium og kaffebar.I bæresystemet til de 6 øverste etasjene finner man et slags massivtre i dekker og sjakter, mens søyler og bjelker er det limtre I tillegg bygges det en kjelleretasje i betong. Totalt 7 etasjer. Utsikten til havna blir mye redusert for enkelte som boligene bygd over Spar i Fosnagata. Det er Betonmast Røsand som er totalentrepenør. ( BN)