Politimannen Erik Jensen som ble dømt til 21 års fengsel i 2021 blir satt fri fra Kongsberg fengesel grunnet soningsudyktighet. Han  ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling under særdeles skjerpende omstendigheter. I dag mandag 13. mars kom nyheten om at Jensen løslates på grunn av helsemessige årsaker.
erik

Løslatelsen av Jensen ( t.h) vil i første omgang vare i seks måneder, som et såkalt straffavbrudd, skriver VG. Om han blir varig løslatt gjenstår å se.  Det har lenge fantes en støttegruppe for den dømte på sosiale medier. (Foto fra Youtube)