6543

En kongeørn prøvde å løfte med seg et rådyr i Vadsteinsvika i Frei i formiddag. Folk i nærheten kom til og ørna ga opp og stakk av. Rådyret var så skadd at det ble ringt etter viltnemd-vakt for avliving. Det så ut til at ryggen var knekt i tillegg til store kutt og blødende  sår av angrepet skriver Terje Grønseth .( Foto)