Landbasert oppdrett av laksefisk ved Tøfta vest for Stavnes fyrstasjon i Averøy er et steg nærmere en realitet. Det er et stort inngrep, men ikke et ødeleggende inngrep i naturen her mente representanter på et møte i kommunen. Anlegget blir rundt 900 meter i utstrekning med molo og kaier. Planene skal godkjennes av Fylkeskommunen , og motstanderne er på banen. 
oppdrett v stavnes

Her i bukta vil Averøy Seafood anlegge et stort opopdrettsanlegg på land langst landet på andre siden. Det vil bli arbeidsplasser hvis dette blir realisert. Inntjening i oppdrett er veldig god. Motstanderne sier utslippet vil bli på størrelse med all kloakk i Møre og Romsdal.  ( BN arkiv)

oppdr kart

Her er planene for landoppdrettet 300 meter vest for fyrstasjonen.  ( Finn kart)