krsund

I et museums bildesamlinger finner vi dette der det står er fra Kristiansund. Det er lite trolig ; kjenner noen stedet. Det kan jo være i fjordene eller Nordmøre forøvrig. ( Foto: Mittet )