2008

Ikke en eneste stein er fjernet i den berømmelige fyllingen i Storskarven i Brunsvika . Den skal ha vært fjernet innen i dag 1. mars.  Utbygger ble gitt krav om å fjerne den ulovlige steinfyllingen på nær 2500 kubikkmeter foran husene i Storskarven innen oktober 2020. Engangsmulkten er kroner 30. 000 . Hvis dette ikke skjedde, skulle det  blir det 2000 kroner dagen i tvangsmulkt. Etter det vi kjenner til kan det være på tale med dialog med utbygger om andre utveier for tomta her. ( Arkiv BN)