malo

Malosjarkene driver bra nordpå. Bedriften Jemar i Kristiansund  fikk forleden en melding fra eieren om at sjarken  " Auvær" kom i land med 10 tonn torsk på egen kjøl. Reder Roy-Tore Pedersen i Havbåen AS i Troms investerte i ny båt etter at han 16. mai  2022 overtok bygg 1656 fra Jemar Norpower, sjarken Auvær. Båten er en 43 fots Malo av Kristiansund-verftets eget design. Havbåen A/S / Jemar A/S) Bra reklame for kristiansundsk fiskebåt på Norskekysten. ( Foto : Havåen A/S Jemar A/S)