daleb

Bilde fra fly mot deler av Stortua mot Dalabukta i 1962. Bukta her ble brukt som deponi for all slags søppel fra 1940 til rundt år 2000. Sener kom både forbrenningsanlegg og kvern av avfall .Boligene her er stort sett oppført på 1950 tallet, med endel eldre hus i Hagelinveien. I dag er det store forandringer med nytt boligfelt utover mot Karihola. Atlanterhavstunnelen til Averøy har innslag innerst i Dalabukta ved  brakka til Jens Bjørshol på bildet. ( Widerøes flyveselskap)