jebse b

Redningsselskapet  «Kristian Gerhard Jebsen» har  onsdag formddag vært ute for å berge flytende spesialmerke som hadde slitt seg. Bøyen som lå 3 km utafor land er slept inn til Egersund. Ofte får RS slike oppdrag på vår lange værharde kyst i tillegg til redningsaksjoner. ( Foto: Redningsselskapet)