kok torsk

Kystvaktskipet " Tor "med 4 dykkere og 1 ROV-operatør fra KNM "Roald Amundsen" støttet i dag tolletaten under kontroll av et fartøy med direkteanløp fra Colombia til Vestlandet. Aksjonens fokus var søk etter narkotika med bruk av hund, personell samt skrog-søk utvendig. Meget godt samarbeid. Ingen funn avdekket. Mange husker vel kokainfunn i fjærene på  Smøla, Vigra og Helgelandskysten for noen år siden. Opptil 35 kilo innpakket i vanntett emballasje ble funnet bl.a. på Sunnmøre. ( Foto: Kystvakten)