brann pipe

110 sentralen melder : Kristiansund brannvesen  kl 09.11 ut på brann i skorstein på  Hegerberget. Flammer ut av skorstein. Huseier stengte trekken. Intensiteten avtok. Ingen røyk i bolig.  Har fått fjernet ein god del glør i øvre del av skorsteinen. Fortsetter med slokking frå tak.( Arkivbilde)