bnhardi

B/F " Hardingen" som det var brann ombord i den 4.januar, ligger ved kaia der Kullkrana stod.Hva som skjer med ferga er ukjent.Det ble betydelige skader en på 2. dekk i salongen. Noe nytt om grunnen til brannen er heller ikke offentliggjort. Ferga er fra 1966. ( BN foto)