brannens tomt

Slik ser det ut på tomta der den nye brannstasjonen er vedtatt bygd. Opprinnelig var det 12 tomteforslag mer eller mindre i bildet da dette ble vedtatt. Så havnet man på Goma-alternativet der man rev den store gamle  Gomaskolen rimelig raskt. Kai  ved Nordsundet til utrykkingsbåt er ferdig. Hva som skjer med resten er ikke godt å si mener mannen i gata i Kristiansund. ( BN)
brannens

Slik er skissen til den nye stasjonen. Den skal bygges i massivtre og skal inneholde treningsrom, gymsal og lokaler for både brannmannskap og feiere. Der er også utarbeidet lydtekniske premisser opplyser arkitektfirmaer Brekke & Strand. ( Tegning/ skisse)