MKATCROCJA

Da er det mørkt i lokalene til butikken Matkroken i Dalegata på Nordlandet. I disse butikklokalene har mange drevet som ICA, FM Mat og sikkert andre.Sist det var mørkt her var i årsskiftet 1990-91. Da var lokalene brannskadd etter uhell med fyrverkeri. Om nye drivere vil prøve seg her er ikke kjent. ( Foto: BN)