Denne uken har brannvesenet i Kristiansund  hatt opptaksprøver for nye heltids-konstabler og vikarer på stasjonen i Kristiansund. Etter nøye vurdering av søkere på utlysningen satt man igjen med et utvalg kandidater som gikk videre til opptaksprøve. Opptaksprøven består av flere deler for å teste kandidatene på ulike egenskaper.
test
Kandidater til brannmannsyrket klar til å teste styrke og ferdigheter. Og det er ikke bare -bare. ( Foto: Nordmøre  brann og redning)
Først må alle gjennom den fysiske testen for røykdykkere. Dette innebærer en tur på mølla, armhevninger, pull-ups og knebøy med brannklær og vekt på ryggen. Dette er en test som alle KBV  konstabler må gjennom årlig for å kunne være røykdykker.
For å teste kandidatene i høyden må de klatre opp til toppen av den 23 meter høye stigen på stigebilen . I tillegg til å nyte utsikten må de løse oppgaver for å sjekke om de har hodet med seg. En  arbeidspressløype skal virkelig teste hvordan kandidatene presterer under tøffe forhold. Hele løypen må gjennomføres med pressluft, maske og full brannbekledning. Oppgavene i denne løypen skal teste både styrke og utholdenhet, samt mental kapasitet under press.
test 2
Styrketest der push-ups med 18 kg vekt på ryggen er ikke lett akkurat. ( Foto: Nordmøre brann og redning)
Praktiske egenskaper er viktig i stillingen som brannkonstabel, derfor tester brannvesenet  kandidatene i dette. Inne på verkstedet gjennomføres  flere praktiske oppgaver som lastesikring og snekring. Samtidig ser man kunnskapen om verktøy og metoder, sees det også hvor løsningsorientert kandidatene er. Svømmeferdigheter er også viktig. 400m svømming i Atlanterhavsbadet etterfulgt av redning av duykke fra bunnen av bassenget, viser hvem av kandidatene som er svømmevant og trygg i vannet.
test svoe
Man blir også stilt på prøve som svømming og fridykking ned til bunnen av basseng .( Foto: Nordmøre brann og redning)
Opptaket avsluttes med 3000m løping for å presse ut det siste av energi og innsatsvilje fra kandidatene.

Etter samtaler med kandidatene og resultater fra testene håper brannvesenet å sitte igjen med to faste brannkonstabler og et par stødige vikarer som kan trå til når det trengs. Opptaket ble organisert av beredskapsavdelingen og gjennomført med god hjelp fra forebyggende avdeling  i brannetaten i Kristiansund.