Under er Kristiansund og Molde sammenlignet i det herrens år 1939, ett år før krigen. Tallene er tatt ut av NAF sin veibok dette året under avsnittet  presentasjonen av byene i Norge. 
folk 39