bosset aaben

Anlegget til Remidt A/S på Hagelin skal flyttes til områdene ved Pilotveien nord for Kvernberget flyplass. Det har i mange år vært forsøkt å flytte dette ut fra sentrumsnære omåder i Hagelin. I 2026 skal bossanlegget nedlegges ute i Hagelin. Der har det vært deponert søppel siden 1940, med gjenvinningsstasjon de siste 30 år. Etter at det ble gratis å levere søppel for private har mengden økt med 40 % opplyser NRK Møre og Romsdal i en TV sak tirsdag kveld. ( Arkiv BN)