1974 swt

Fra Brunsvika i 1974 da de holdt på med tomta til høyblokka der Måseveien 20. I venstre billedkant huset til Ole Jørgenvåg som opprinnelig var en tysk barakke. Fjæra her ble fylt med stein både herfra og tilkjørt fra Karihola. Det ble en kloakkpøl og steinfylling som ikke ble fjernet før i 1991. ( BN arkiv)

1991

Det ble da omsider orden her nedenfor boligområdene i Brunsvika. ( Arkiv BN)