Under arbeidet med Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy dukket det opp " gamle synder " under jorden. Det var store mengder avfall deponert i anleggsområpdet over der innslaget til tunnelen ble igangsatt, og det måtte fjernes. Hele området her var brukt til deponi av all slags søppel i nærmere 50 år. Alt fra husholdnings, slakteriavfall til hestekadavre og kjemikalier og biler ble gravd ned her. 
tuunnn
Her kanskje det minst farlige avfall som store mengder vaier som ble avdekket ved graving . ( Arkiv BN)
tunnn 2

Litt arbeid ble det nå og da med dette. De største forsinkelsene var da 10-12 meter opp mot havbunnen ( på minst fjelloverdekning)  raste sammen midt i tunnelen i 2008 midt under fjorden grunnet dårlig fjell.NTNU antyder at Atlanterhavstunnelen var nær en totalkollaps da 200 kubikkmeter raste inn i sjakten.  Det ble ett års forsinkelse før tunnelen åpnet i desember 2009. ( Arkiv BN)