1920 bn

Bilde fra 1920 mot Goma og Nordlandet med hustakene på brygger og boliger på Kirklandet. Omtrent alt her ble rasert i brann 1940. Nordsundbrua ble bygd 16 år etter bildet ble tatt. Museumstekst: Hustak på Kirkelandet, med havna i Kristiansund i bakgrunnen. På andre siden av Vågen litt til venstre for midten kan vi se Milnbrygga på Gomalandet. I forgrunnen sees hustakene i Vågebakken. Deretter kommer til venstre taket på begge Johnsenbryggene og bakenfor der ser vi den hvite Astrupbrygga. Til venstre for den ser vi ei av bryggene ute i Holmasundet. Til venstre i bildet ligger Johnsengården i skjul av trærne.( Fra Nordmøre Museums fotosamling.)