40 ddd

Her er Eriksennesset på Nordlandet for litt over 60 år siden ( kan være 1970. Alt av store brygger er borte forlengst. Til høyre de sålkalte  Wærnesbryggene som gikk opp i røyk 14.desember 1973. I midten Nessabrygga som ble revet for å gi plass til en palleterminal på 1970 tallet. Til  venstre Øverlandbrygga ex Klippfisklageret som brant 1. Nyttårsdag 1990. ( Foto: Widerøe flyveselskap)

1962

Her bildet fra  11. juli 1962 av de samme brygger og området rundt. (Her er ikke bolighusene i Nessabergan bygd. Folk er og bader ved bryggene.  Widerøe)

1970

Nergata rundt 1970. Kjølelageret, den høyeste av bryggene tok fyr og gikk opp i flammer mot juletider 1973.( Foto: Nordic Light)