Nå kan du levere inn uregistrerte våpen, ammunisjon og sprengstoff til politiet uten å bli forfulgt i rettsystemet. Våpenamnestiet innføres for å forebygge kriminalitet og alvorlige ulykker. Hvis du har eksplosiver, sprengstoffer, granater, krutt eller fyrverkeri, er det viktig at du ikke tar med disse til politiet selv. Det er farlig både for deg og andre. Ta kontakt med politiet på 02800, så får du hjelp til fjerning.
brown

Amnestiet gjelder fra 1.januar til 1. juni 2023. I 2017 ble det levert inn 8 000 våpen, i 2008 13000 våpen og i 2003/2004 leverte befolkningen inn 35000 våpen. Det kan søkes om å beholde våpen . Bildet er en Browning A 5 automathagle. ( Foto:Youtube)