henda

I disse dager monteres det tak over transportbanen for steinmassser i Henda i Averøy. Det er Gustad Maskin og Transport som driver steinbrudd og transportbane fram til kai her.  Anlegget ble åpnet i 2019. (Foto: Magnar Heggeset)

henda falksea

Transportbåndet går hit ut til kaia der bulkskip henter masse av forskjellig størrelse . ( Arkiv BN)