mertain 1940

Dette skipet sprang lekk ved Svinvika i Aure i april 1940 etter at tyske fly hadde bombet rundt det i flere dager. Det var malmskipet " Mertainen" av Sverige som havnet her. Bygd 1907 under navnet " Strahtlyon". Dey ble gjord\t forsøk å heve det, men det endte opp at dykkere etter krigen tok opp det som var av messing o.l. Mye reddet gods ble solgt på auksjon av Aure lensmannskontor sommeren 1945. Restene av skipet ligger på 25 m dyp .( Foto:Digitalmuseum)

mertainen 1

Slik så den ut da den drev og fraktet malm fra Narvik til kontinentet. I 1921 strandet den i Vorpbukta i Hemskjel på Hitra sitt fastland. Da ble den reddet og satt i stand igjen.( Foto:Museum Nord)

mertainen 3 lensmann vert

Auksjonen i Aure gjengitt i Romsdalsposten 1945. ( Avisarkiv Nasjonalbiblioteket)