gass

110 sentralen meldte:  Kristiansund Brannvesen rykker kl 04.54 ut på akutt forureining på Teistholmsundet. Lekkasje av svovelsyre fra ein IBC container. Ca 20-30 liter som har lekt ut. Lekkasjen er stoppa. Alle nødetater er på stedet. Det har vært flere lekkasjer av gass i byen opp gjennom tidene. Både ammoniakk på fiskeribedrifter og syre på Vestbase. 19. september 1986 ble det satt i gang evakuering av folk ved Heideanlegget ,etter ammoniakklekkasje ,men gunstig vindretning avverget situasjonen. ( Arkifoto)

KON t

Det var fra en slik kontainer det var lekkasje i natt. ( Foto:Finn.no)