444 a

Det ligger endel skip ved kaiene i Kristiansund denne julen. Fremtredende er de grønne Multi-båtene .FSV Group ble etablert i Molde i 2011 og  har et mål om en kraftig vekst . De har   rundt 13 skip i flåten. ( BN foto)

444 c

Også nordover Vågekaia ligger endel skip denne jula.( BN)

444 b

Brønnbåten " Kristiansund" kom også inn til havna til jul. Den ligger på Devoldholmen.  ( BN)