Båter som synker til bunns har en tendens til å bli liggende og glemt. Det er god plass i havet  henger nok igjen ennå.  Båter eller skip  her i farvannene som er sunket er flere. " Ursula " i Sveggesundet, "MS Raana" i Bremsnesfjorden og fiskebåten " Leif Roald" utafor Honningsøy. 
rede 1

" Ursula" sank på 4 metes dyp i Sveggesundet i 2012 . Ligger godt. Fant aldri eier. ( BN arkiv)
rede 2

MS " Raana" sank i Bremsnesfjorden under slep til Kristiansund påska 2014. Kystverket forlangte båten tatt opp fra 105 m dyp. Heller ikke der kom man noen vei. ( Foto: Redningsselskapet)