Det Kongelige Selskap for Norges Vel har gitt Egil Magne Hoel i Gustad Maskin medalje  for lang og tro tjeneste. Han begynte i firmaet i 1992, og har  således vært ansatt i 30 år.

gist

Egil Magne Hoel mottok utmerkelsen fra ordfører Ingrid Ovedie Rangøynes i Averøy kommune. Til høyre daglig leder Odd Halvor Gustad. ( BN foto)

ingrid o

Og det vanket blomster fra Averøy kommune også. ( BN foto)