willi 1

Losvesenet har stadig båter de setter på eller henter losmannskap ute i Griphølen. Her " Wilson Gijon" på vei til  Freifjorden for ankring. Den avventer lossekai på Skretting, Kristvika. I  dag var det sørøst kuling ute i " hølen" . ( Foto: Geir  Tøvik)

willi 2

Nederlandsk tankskip "Thun Evolve"  utgående fra Trondheim og skulle sørover, 7999 DWT bygd 2019 og 114 meter lang. ( Foto: Geir Tøvik)