• att ka skole
  • 110 sentralen i Ålesund opplyser at Kristiansund kl 10.56 var  ut på automatisk brannalarm ved Atlanten vidaregående skole. Kjemiforsøk på et laboratorium årsak til utløst alarm. Ingen brann. Brannvesenet returnerer. ( Arkivbilde Atlanten)