kontroll brua goma1

Politiet melder fra sentrumsgatene i Kristiansund torsdag: om promillekontroll. 112 kontrollerte førere der det ble ingen reaksjoner.  Ellers  sentrum riksvei 70: trafikkontroll. 35 kontrollerte kjøretøy. 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort. ( Arkivfoto)