cammo 1

Det er et stort byggeprosjekt dette Campusområdet i Kristiansund N. Det blir etter hvet store forandringer i bybildet borte mot  Devoldholmen. Her er det støpt i bunnen av tomta . Trolig er det parkeringsgarasjer under byggene som kommer her. ( BN)

cammo 12

Glimt fra Vågeveien mot Devoldholmen. Masse maskiner er i sving . (BN)

campis 3

Her i området midt på bildet kommer Campusbyggene. Bildet er fra rundt 2017 før Lerøybrygga var oppført og Rutebilstasjonen ble sanert. ( Fra Youtube)