1962 inn

Glimt fra Innlandet mot havna for 60 år siden i 1962 med  gamle Heinsa Mek. verksted og bryggene til Erik Rolfsen .Dette er før nybygget til Kjønnøy rederiet ( Resq) ble bygd her. Under rivingen omkom en mann da han fikk deler av bryggeheisehuset over seg rundt 1991. Oppe i bakken var postkontoret på Innlandet på denne tid. ( Foto: Widerøes  flyveselskap)