Registreingen av arkeologiske minner ved Bremsnes fortsetter. Det er grunnet mulig industriutbygging i Smevågen at dette er satt i gang. Alle slike utbygginger forutsetter arkeologiske undersøkelser på land og noen ganger i sjøen også. 

ring 2
Her Brage Sletvold og Martine Kaspersen som gjør undersøkelser i de grøftene som er tatt ut. Denne  grøften er 60-70 meter sør for bensinstasjonen på Bremsnes, og her dukket det opp en pilspiss i flint fra steinalderen 30 cm ned i sandjorda på stedet. Akkurat her var det ikke noe kulturlag å se, så funnet var litt av flaks sier de to til Brunsvikanet. ( BN foto)
ring 4

Og her er denne flint pilspissen som dukket opp. Flint er ikke naturlig å finne i Norges land, så forekomster har blitt dradd hit med bevegelsen på isen når den smeltet.( Foto: Arkeologi i Møre og Romsdal)

ring 1

Her et bilde fra  undersøkelsen rundt tingstedet ved Bremsnes. Lenger mot sjøen nordover mot Dahlen båtbyggeri er det funnet kulturlag med mange funn av kokegroper og stolpet i jorden . Om det skal  foretas utgraving der er ikke kjent. ( Foto: Arkeologi i Møre og Romsdal) 

ring 3

I Kirkvågen har det også vært gjort undersøkelser. Det var en viss spenning om man fant igjen  dragstolpene her som skal ha vært her i forindelse med at de dro båter over  til Bremsnesfjorden  i stedet for å seile rundt utafor Sveggesundet. Stolper var å finne da ny vei kom her på 1950 tallet, men intet er funnet nå. ( BN)