Smøla og fiskværa

Torsdag kveld er det klart for et nytt møte i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 
Nordmøre. Foredragsholderen er Ernst Olav Blakstad, kjent smølaværing med 
veien
masse kunnskap om Smøla sin historie og dyktig på det aller meste som har med 
fiskeri og sjøfart å gjøre.
Blakstad har vært i Skipsfartshistorisk Selskap tidligere. Denne gang setter han fokus 
på Smøla og fiskværa med et foredrag som han gjerne presenteres på Brattværet, 
når det er cruisebåtanløp på Smøla og turistene får anledning til å besøke 
Brattværet.
Foredraget handler om Smølas tidlige historie, om framveksten av fiskeværene, om 
livet på fiskeværene gjennom hundreårene og litt om hvorfor noen av dem ble 
fraflyttet mens noen få ”lever” i beste velgående.
Tidlig i middelalderen ble det etablert flere fiskevær i vårt distrikt, som Weien 
(Veiholmen), Brattvær, Grip og Bud. I 1520 var det over 150 personer oppført i 
skattemanntallet for de nevnte fire fiskeværene, mens det i Lille-Fosen (Kristiansund) 
var det bare to skatteytere. Dette viser hvor viktige fiskeværene var i sin tid.
Både før og etter foredraget er det anledning til å få se en stor modell av Brattværet 
anno 1895. Modellen er laget med basis i gamle bilder, kart og branntakster. I 1895 
var det 235 fastboende på Brattværet.
Som vanlig er det fri entré for medlemmer som har sine kontingentforhold i orden. 
Andre må betale kr. 100 for å følge møtet.
Dørene i ”Skipshistorisk” i Loennechengården åpnes klokken 18 og møtet starter 
klokken 19.