sporten

Etter bombingen og nedbrent by Kristiansund i 1940 kom forretningsstanden merkelig veldig fort til hektene igjen. De flyttet litt rundt i lokaler som ikke var bombet før de første brakkene kom opp i sentrum. Her brakker  på østsiden av  dagens Langveien ungdomsskole som het Den høiere skole under krigen. Brakken til Kristiansund sportsforretning er fremtredende. Det flyttet til Hauggata 9 rundt 1952. ( Fylkesarkivet)

sporten ar

Børsemaker og sykkelreperatør Arne Ivar Eriksen til høyre jobbet på verkstedet i brakken ved skolen. Tyskerne røkla området og hadde øvelser der i ruinene rett utafor vinduene fortalte han en gang. Da de kom forbi vinket de ; de var inn her med syklene sine de og hvis noe var feil. Til venstre i bildet er Jan Sundet som reparerte og kontrollerte Berkel -vekter  for bedrifter . Bildet er fra 1972  ved verkstedet på Sportn)