8600

Sildefisket nordpå er startet for de litt mindre fartøyer. Det er oppe ved Lyngen dette foregår .Senere p ånyåret  kommer silda sørover og  gyter utafor Sunnmøre . Den er ikke påvirket av krigen. På bildet " Olagutt" og " Einarson" som bistår hverandre etter et stort kast. Fiskeridirektoratet er på stedet og hyrer inn snurpere til prøvefiske for å se om det er innblanding av småsild før de større ringnotbåtene får slippe til. 598 000 tonn norsk vårgytende sild kan fiskes i Norge i 2022. ( Foto: Fiskeridirektoratet)