1922

Her et pent bilde  fra kaia og Fésktrappa lokalt. Færingens tidsalder for folk flest. Det er fra 1922 , og er dermed 100 år. Den gangen var det yrende liv i torgområdet her og kaia. Toldboden ruver midt på bildet sammen med Jonas Eriksen til høyre.  Alt brandt i 1940. berømmelige  Fésktrappa gikk lenger inn tidligere. Piren het Kirkealmenningen i riktig gammel tid. Anders Beer Wilse er fotograf. Fotografiene  til Wilse dokumenterer norsk landskap, folkeliv og næringsliv i åra 1900 til 1949.