hovden viking

" Hovden Viking" fra Selje i Vestland skylte nota ute på Bremsnesfjorden før de tok helg i Kristiansund. Båten driver snurpe og snurrevadfiske. det er fra 2019 og er en av landets mest moderne fiskebåter 46 x 12 meter stor. ( BN foto)

hovd ky

KV "Farm" har i dag hentet plast og annen søppel, som frivillige over tid har samlet opp på øyer og vær, på kysten nord-vest for Tromsø. Dette i samarbeid med kommunene der på kysten. ( Foto:Kystvakten)